Folkfronten (1936-1938)

Bildas från kärnan av arbetarrörelsens nykterhetsrörelse Verdandi i Göteborg. Loge nr 1 Sankt Göran.

Göteborg förblir den starka staden för initiativet. Gruppen leds av socialdemokraten Einar “Texas” Ljungberg (S) och ledningen är socialdemokratisk. Från samma loge kommer också kassören och sekreteraren. Initiativet till bildandet var sannolikt Martin Andersson (S, fd SKP) vars fru Wilma Andersson var ordförande i logen. Martin Andersson var också kassör i Hyresgästernas Riksförbund.

Syftet med Folkfronten, som har stora ambitioner, är enligt stadgarna att avslöja fascismen-nazismens roll för upprustning mellan nationerna ökandet av folkhatet och rashetsen samt kämpa mot “Kriget och reaktionen”. Föreningen anser sig vara partipolitisk neural.

I augusti 1936 släpper Folkfronten ut en tidning med samma namn. Bland annat skall detta nummer finansierats av Olof Aschberg. Tidningen har särskilt bilder och rapporter från det pågående spanska inbördeskriget, men också från judeförföljelserna i Tyskland.

Folkfronten ämnade till att “ena arbetarrörelsen”, vilket skulle visa sig ej kunna gå. Tidningen med samma namn är påtagligt försiktig i såna strävanden, möjligen för att en viss skeptis tidigt infann sig hos Socialdemokraterna mot Folkfrontens medlemskader som till stora delar var kommunistisk.

Socialdemokraten  J S Nyberg försöker dämpa denna oro genom att samtala med socialdemokraternas dåvarande partisekreterare. Även ordförande Einar “Texas” Ljungberg (S) gör flera försök att lugna Socialdemokratiska partistyrelsen. Detta misslyckas.

I SAP-Information nr4 1936 varnas SAP medlemmar för att engagera sig i Folkfronten. Socialdemokraterna har därmed tagit fullt avstånd från Folkfronten och är ett känt faktum. I och med det faller “enhetstanken” i föreningen och kommande nummer av tidningen, under 1937 och 1938, så är innehållet först och främst antifascistiskt. Dock blir tidningen snabbt mycket skuldsatt och hösten 1938 avvecklas föreningen och dess tidskrift till förmån för en ny organisation – Antifascistisk Samling.

För den sakens skull överlåter Martin Andersson Folkfrontens expeditionslokal på Torsgatan 2 (Social-Demokratens högkvarter, SSUs lokal m.m.) till Antifascistisk Samling, samt dess postbox. Lokalen hade införskaffats genom Anderssons goda kontakter med Social-Demokratens chefredaktör och historiskt välkända vänstersocialist Zäta Höglund (S) 

Advertisements