Svensk-Norsk Pressbyrå (1942-1945)

SNP bildades för att sprida norska tidningar, information och propaganda till stöd för norska hjemmefronten och att synliggöra tyskarnas ockupation i Sverige. Detta innebar att SNP organiserade hemlig kurirverksamhet över gränsen och stöddes av norska delegationen och norska motståndsrörelsen.

En av dessa tidningar som spreds, och också gjordes i dessa absoluta närhet, var inte minst illegala tidningen Håndslag som b.la. Eyvind Johnson var drivande i att redigera och medverka i tillsammans med andra medlemmar från b.la. Nordens Frihet och Förbundet Kämpande Demokrati.

Titelseite_handslag_1942

SNPs redaktion trakasserades av SÄPO och b.l.a. fick Willy Brandt (S) och Einar Stråhle (SAC) sitta häktade i 10 dagar utan anledning.

Kurirverksamheten:
I kurirverksamheten deltog bland annat Sten Andersson (S) (senare partisekreterare, socialminister och utrikesminister). Sten anmälde sig även frivillig till Norgebataljonen som militärt skulle rensa Norge på eventuella kvarvarande nazister. Enligt Conny Andersson fanns det flera “socialdemokratiska politiker” och andra som var aktiva i kurirnätverket i Värmland. En av dessa nämns med namn, Sigurd Stolpe, som förlorat sin son i spanska inbördeskriget.

Chef för kurirverksamheten var Conny Andersson (S), Sveriges möjligen mest radikala antifascist, som också blev chef över Norgebataljonen i slutet av kriget. Krigsveteran i Spanien, Finland och Norge. 1942 och framåt var han tjänstledig från konsum och hade en officiell anställning på SNP – i realiteten dock anställd av norska legationen.

August Spångberg (S) deltog aktivt i norska motståndsrörelsen under denna tid och bör ha varit en av kurirerna i SNPs nätverk. Han reste även med Ture Nerman (S, Trots Allt!, Förbundet Kämpande Demokrati) till spanska inbördeskriget för att verka som journalist. Det är rimligt att anta att hela arbetarrörelsen som befann sig med gräns mot Norge hade ett antal aktiva på olika sätt i kurirhjälp till Norska motståndsrörelsen. Flera har vittnat om bred folklig uppslutning b.l.a. i Västerbotten för norska flyktingar under perioden.

Drivande i SNP:
Willy Brandt (S), senare västtysk rikskansler. Socialdemokrat. Flydde till Sverige från exil i Norge med hjälp av August Spångberg. Willy Brandt var även aktiv i “lilla internationalen” med flera norska och tyska antifascister i exil i Stockholm. Bland annat Martin Tranmael som hjälpte Brandts liv i exil betydligt och är en av förgrundsfigurerna i norsk arbetarrörelse. Personlig vän med många i Svensk-norska föreningen och Tisdagsklubben. Skrev under pseuodnym i Trots Allt! och Håndslag!

Einar Stråhle (SAC). Syndikalist. Efter kriget blev han journalist i A-pressen och i slutet av 50-talet chefsredaktör på socialdemokratiska Söderhamns-Kuriren. Var aktiv i hela sitt liv i arbetarrörelsen. Engagerade sig också i Trots Allt!

Olov Jansson (SAC) Deltog militärt i kampen i Spanien och Finland. Engagerade sig i bildandet av Förbundet Kämpande Demokrati. Arbetade efter tiden i SNP inom A-pressen. Har intervjuats om sin levnadsbana.

Advertisements