Svensk-Norska Föreningen (1942-)

SNF bildades för att stärka banden mellan Sverige och Norge under andra världskriget och på olika sätt öka sympatierna för en fritt Norge mot tysk ockupation. En stor del av verksamheten gick ut på att samla in humanitär hjälp till Norges folk och flyktinghjälp samt upplysa om hur norska flyktingar internerades i Sverige.

Förbundet Kämpande Demokrati deltog bland annat vid bildandet och arrangerade en fest före Norge i inledningskedet av föreningen. Av förklarliga skäl befinner sig Conny Andersson kring föreningen.

Föreningen fick tusentals medlemmar under andra världskriget, varav många politiker och kulturpersonligheter.

Föreningen finns kvar idag.

Kända medlemmar:
Yngve Larsson (Liberal, ordförande)
Torgny Segerstedt (vänsterliberal. känd antinazist/GHST)
Ture Nerman (Socialdemokrat, Trots Allt/Förbundet Kämpande Demokrati)
Eyvind Johnsson (Socialdemokrat)
Harry Martinsson (Socialdemokrat)
Alva Myrdal (Socialdemokrat)
Östen Undén (Socialdemokrat, Utrikesminister)
Bertil Ohlin (Liberal)
August Lindberg (LOs Ordförande)
Ragnar Casparsson (LO f.d. SAC)
Martin Tranmael (Norska LO)

Advertisements